ПОРОЗВОРУШУВАТИ — МОРФЕМІКА

порозвору́шувати — по+роз+во/ру́ш/ува+ти

по — префікс.
роз — префікс.
во — префікс.
руш — корінь.
ува — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.