ПОРОЖЕВІЛИЙ — МОРФЕМІКА

порожеві́лий — по/рож/ев+і́+л*ий

по — префікс.
рож — корінь.
ев — суфікс.
і — суфікс.
л — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.