ПОРОДИЧАТИ — МОРФЕМІКА

породича́ти — по/род/ич+а́+ти

по — префікс.
род — корінь.
ич — суфікс.
а — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.