ПОПРОГРАВАТИ — МОРФЕМІКА

попрограва́ти — по+про/гр/а+ва́+ти

по — префікс.
про — префікс.
гр — корінь.
а — суфікс.
ва — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.