ПОПРИНЕВОЛЮВАТИ — МОРФЕМІКА

попринево́лювати — по+при+не/во́л/юва+ти

по — префікс.
при — префікс.
не — префікс.
вол — корінь.
юва — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.