ПОПЕРЕВИКОНУВАТИ — МОРФЕМІКА

поперевико́нувати — по+пере+ви/ко́н/ува+ти

по — префікс.
пере — префікс.
ви — префікс.
кон — корінь.
ува — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.