ПОПЕРЕВЗУВАТИСЯ — МОРФЕМІКА

поперевзува́тися — по+пере+в/зу/ва́+ти+ся

по — префікс.
пере — префікс.
в — префікс.
зу — корінь.
ва — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.