ПОПАСТУШИТИ — МОРФЕМІКА

попасту́шити — по/пас/т+у́ш+и+ти

по — префікс.
пас — корінь.
т — суфікс.
уш — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.