ПОНЕВОЛЮВАЧКА — МОРФЕМІКА

понево́лювачка — по+не/во́л/юва+ч+к*а

по — префікс.
не — префікс.
вол — корінь.
юва — суфікс.
ч — суфікс.
к — суфікс.
а — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.