ПОНАЗДОГАНЯТИ — МОРФЕМІКА

поназдоганя́ти — по+на+з+до/ган/я́+ти

по — префікс.
на — префікс.
з — префікс.
до — префікс.
ган — корінь.
я — суфікс.
ти — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.