ПОЛІЦІАНТ — МОРФЕМІКА

поліціа́нт — /поліц/і+а́нт

поліц — корінь.
і — суфікс.
ант — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.