ПОЗОДЯГАТИ — МОРФЕМІКА

позодяга́ти — по+з+о/дяг/а́+ти

по — префікс.
з — префікс.
о — префікс.
дяг — корінь.
а — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.