ПОЗАДОВОЛЬНЯТИ — МОРФЕМІКА

позадовольня́ти — по+за+до/воль/н+я́+ти

по — префікс.
за — префікс.
до — префікс.
воль — корінь.
н — суфікс.
я — суфікс.
ти — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.