ПОЗАВІЙСЬКОВИК — МОРФЕМІКА

позавійськови́к — поза/вій/ськ+ов+и́к

поза — префікс.
вій — корінь.
ськ — суфікс.
ов — суфікс.
ик — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.