ПОДІСТАВАТИ — МОРФЕМІКА

подістава́ти — по+ді/ста/ва́+ти

по — префікс.
ді — префікс.
ста — корінь.
ва — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.