ПОДЕСЯТЕРЯТИСЯ — МОРФЕМІКА

подесятеря́тися — по/десят/ер+я́+ти+ся

по — префікс.
десят — корінь.
ер — суфікс.
я — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.