ПОГУРКУВАННЯ — МОРФЕМІКА

погу́ркування — по/гу́р/к+ува+нн*я

по — префікс.
гур — корінь.
к — суфікс.
ува — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.