ПОГОРБАТІЛИЙ — МОРФЕМІКА

погорба́тілий — по/горб/а́т+і+л*ий

по — префікс.
горб — корінь.
ат — суфікс.
і — суфікс.
л — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.