ПОВКРИВАВШИ — МОРФЕМІКА

повкрива́вши — по+в/кри/ва́+вш+и

по — префікс.
в — префікс.
кри — корінь.
ва — суфікс.
вш — суфікс.
и — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.