ПОБУТОВЩИНА — МОРФЕМІКА

побуто́вщина — по/бу/т+о́в+щин*а

по — префікс.
бу — корінь.
т — суфікс.
ов — суфікс.
щин — суфікс.
а — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.