ПОБУТОВСЬКИЙ — МОРФЕМІКА

побуто́вський — по/бу/т+о́в+ськ*ий

по — префікс.
бу — корінь.
т — суфікс.
ов — суфікс.
ськ — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.