ПЛІСН — МОРФЕМІКА

плісн — корінь

Приклади слів із коренем «плісн»

Слово Морфемна структура
плі́сня́вина /плі́сн/я́в+ин*а
плі́сня́віння /плі́сн/я́в+і+нн*я
плі́снявка /плі́сн/яв+к*а
проплісня́віти про/плісн/я́в+і+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.