ПЛУГАНИТИСЯ — МОРФЕМІКА

плуга́нитися — /плуг/а́н+и+ти+ся

плуг — корінь.
ан — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.