ПЛУГ — МОРФЕМІКА

плуг — корінь

Приклади слів із коренем «плуг»

Слово Морфемна структура
доплуга́нитися до/плуг/а́н+и+ти+ся
плуга́нитися /плуг/а́н+и+ти+ся
плугата́р /плуг/ат+а́р
плугата́рка /плуг/ат+а́р+к*а
плугата́рський /плуг/ат+а́р+ськ*ий
плугати́р /плуг/ат+и́р

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.