ПЛАТ — МОРФЕМІКА

плат — корінь

Приклади слів із коренем «плат»

Слово Морфемна структура
неплаті́ж не/плат/і́ж
неплаті́жний не/плат/і́ж+н*ий
платина́т /плат/ин+а́т
платино́ваний /плат/ин+о́ва+н*ий
платинува́ння /плат/ин+ува́+нн*я
платинува́тися /плат/ин+ува́+ти+ся
платині́т /плат/ин+і́т
платня́ /плат/н*я́
платі́вочка /плат/і́воч+к*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.