ПЛАЗУНИ — МОРФЕМІКА

плазу́н — /плаз/у́н

плаз — корінь.
ун — суфікс.

плазуни́ — /плаз/ун*и́

плаз — корінь.
ун — суфікс.
и — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.