ПИСАРІВ — МОРФЕМІКА

пи́сар — /пи́с/а+р

пис — корінь.
а — суфікс.
р — суфікс.

пи́сарів — /пи́с/а+р+ів

пис — корінь.
а — суфікс.
р — суфікс.
ів — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.