ПИСАРЮВАТИ — МОРФЕМІКА

писарюва́ти — /пис/а+р+юва́+ти

пис — корінь.
а — суфікс.
р — суфікс.
юва — суфікс.
ти — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.