ПИСАРШИН — МОРФЕМІКА

пи́саршин — /пи́с/а+р+ш+ин

пис — корінь.
а — суфікс.
р — суфікс.
ш — суфікс.
ин — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.