ПИСАНКАР — МОРФЕМІКА

писанка́р — /пис/а+н+к+а́р

пис — корінь.
а — суфікс.
н — суфікс.
к — суфікс.
ар — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.