ПЕРЦИП — МОРФЕМІКА

перцип — корінь

Приклади слів із коренем «перцип»

Слово Морфемна структура
апперципо́ваний ап/перцип/о́ва+н*ий
апперципува́ти ап/перцип/ува́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.