ПЕРСТ — МОРФЕМІКА

перст — корінь

Приклади слів із коренем «перст»

Слово Морфемна структура
наперстя́нка на/перст/я́н+к*а
перста́ч /перст/а́ч

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.