ПЕРИКАРДІАЛЬНИЙ — МОРФЕМІКА

перикардіа́льний — пери/кард/і+а́льн*ий

пери — префікс.
кард — корінь.
і — суфікс.
альн — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.