ПЕРЕУСВІДОМЛЕННЯ — МОРФЕМІКА

переусвідо́млення — пере+у+с/від/о́мл+енн*я

пере — префікс.
у — префікс.
с — префікс.
від — корінь.
омл — суфікс.
енн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.