ПЕРЕТАСОВЩИЦЯ — МОРФЕМІКА

перетасо́вщиця — пере/тас/о́в+щиц*я

пере — префікс.
тас — корінь.
ов — суфікс.
щиц — суфікс.
я — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.