ПЕРЕПОЛОВИНЮВАТИ — МОРФЕМІКА

переполови́нювати — пере/пол/ови́н+юва+ти

пере — префікс.
пол — корінь.
овин — суфікс.
юва — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.