ПЕРЕОФОРМЛЯТИ — МОРФЕМІКА

переоформля́ти — пере+о/формл/я́+ти

пере — префікс.
о — префікс.
формл — корінь.
я — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.