ПЕРЕОДЯГАЛЬНЯ — МОРФЕМІКА

переодяга́льня — пере+о/дяг/а́+льн*я

пере — префікс.
о — префікс.
дяг — корінь.
а — суфікс.
льн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.