ПЕРЕМОНТАЖ — МОРФЕМІКА

перемонта́ж — пере/монт/а́ж

пере — префікс.
монт — корінь.
аж — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.