ПЕРЕЗВОЛОЖИТИ — МОРФЕМІКА

перезволо́жити — пере+з/воло́ж/и+ти

пере — префікс.
з — префікс.
волож — корінь.
и — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.