ПАХОЩІ — МОРФЕМІКА

па́хощ — /па́х/ощ

пах — корінь.
ощ — суфікс.

па́хощі — /па́х/ощ*і

пах — корінь.
ощ — суфікс.
і — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.