ПАТЕРНАЛІЗМ — МОРФЕМІКА

патерналі́зм — /патер/нал+і́зм

патер — корінь.
нал — суфікс.
ізм — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.