ПАРАДОКСАЛЬНІСТЬ — МОРФЕМІКА

парадокса́льність — пара/докс/а́ль+н+ість

пара — префікс.
докс — корінь.
аль — суфікс.
н — суфікс.
ість — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.