ПАРАДОКСАЛЬНО — МОРФЕМІКА

парадокса́льно — пара/докс/а́ль+н+о

пара — префікс.
докс — корінь.
аль — суфікс.
н — суфікс.
о — суфікс.

парадокса́льно — пара/докс/а́льн+о

пара — префікс.
докс — корінь.
альн — суфікс.
о — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.