ПАМ'ЯТКОВЕ — МОРФЕМІКА

пам'ятко́ве — /пам'ят/к+о́в*е

пам'ят — корінь.
к — суфікс.
ов — суфікс.
е — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.