ПАВУТ — МОРФЕМІКА

павут — корінь

Приклади слів із коренем «павут»

Слово Морфемна структура
запавути́нений за/павут/и́н+ен*ий
запавути́нювати за/павут/и́н+юва+ти
павути́нитися /павут/и́н+и+ти+ся
павути́нячий /павут/и́н+яч*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.