П'ЯДИЧЕВІ — МОРФЕМІКА

п'ядиче́ві — /п'яд/ич+е́в*і

п'яд — корінь.
ич — суфікс.
ев — суфікс.
і — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.