ОФРАНЦУЖУВАТИСЯ — МОРФЕМІКА

офранцу́жуватися — о/франц/у́ж+ува+ти+ся

о — префікс.
франц — корінь.
уж — суфікс.
ува — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.