ОРОБІТНИЧЕННЯ — МОРФЕМІКА

оробітни́чення — о/роб/іт+ни́ч+енн*я

о — префікс.
роб — корінь.
іт — суфікс.
нич — суфікс.
енн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.