ОПРОБКОВІННЯ — МОРФЕМІКА

опробкові́ння — о/пробк/ов+і́нн*я

о — префікс.
пробк — корінь.
ов — суфікс.
інн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.